FORGOT YOUR DETAILS?

معرفی :

مجتمع آموزشی وپرورشی فرهنگ یک مدرسه دارای مجوز فعالیت درمقاطع متوسطه اول و دوم از وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش ملی جمهوری ترکیه است .

هدف:

این مدرسه در سال 1398 با هدف تربیت شهر وندانی موثر، قابل احترام، متعهد، متخصص و با نشاط که بتواند با توسعه شخصی در بالاترین حد توان بالقوه خود زندگی کند ونیز تربیت انسان هایی فرهیخته، پایبند به اخلاق، مسئولیت پذیر، خلاق، کار آفرین و قابل اعتماد شروع به فعالیت کرد.

تحول ونو آوری:

در روزگاری که انفجار دانش واطلاعات جهان را با مولفه های متعددی به دنیای فرصت ها وتهدیدها تبدیل کرده است نقش مدرسه فعال، پویا، کارآمد، اثربخش و خلاق نه تنها بعنوان یک ضرورت اجتماعی بلکه برای عرصه پر تلاطم زندگی بسیار حائز اهمیت است، تا بتوان نیروی کارآمد وباصلاحیت را که برخوردار از دانش واطلاعات نوین باشد برای خدمات مطلوب به جامعه تحویل داد.

مجتمع آموزشی و پرورشی فرهنگ سعی دارد با برقراری نظم منطقی ومنعطف وبا عنایت به شرایط علمی وآموزشی، همگام با رشد وتوانمندی دیگران و دانش آموزان و مشارکت موثر اولیا و به کارگیری روش ها والگو های برتر ونوین آموزشی وتربیتی به این مهم دست یابد.

محورهای اهداف برنامه رشد دانش آموزان:  

1)پرورش ایمان دینی ومذهبی

2)آمادگی برای ورود به جامعه  وحضوری توانمند درآن

3)کسب مهارت های زندگی در مقابله با چالش ها وتنش های زندگی، مهارت های فردی و ارتباطی درجهت تقویت فرهنگ صداقت، اعتماد به نفس، مشارکت جویی و همدلی، مسئولیت پذیری، تکریم دیگران، روحیه تحقیق و حل مساله، آشنایی با زندگی آینده، مهارت مدیریت بر خود، نظم وانضباط، ارتقا روحیه انتقاد پذیری و شاد زیستن.

محور های اهداف برنامه رشد اولیا:

دانش افزایی خانواده ها با استفاده از آخرین روش های تعلیم وتربیت از طریق برگزاری کار گاه های مختلف، مشارکت دادن اولیا در برنامه های آموزشی و پرورشی جهت تحقق اهداف واحساس تعلق آن ها به مجتمع آموزشی و پرورشی فرهنگ .

محورهای اهداف برنامه رشد مربیان:

1)آشنایی مربیان با نقش فناوری وتلفیق آن با تدریس

2)آشنایی با زمینه های علمی و آموزشی و مبانی تعلیم وتربیت

3)مهارت در کاربرد روش های نوین تدریس

4)مهارت واشتیاق به مشارکت در فرایند تصمیم گیری در  محیط آموزشی

5)دارا بودن روحیه کار گروهی/تیمی ومهارت در انتقال آن

6)تبدیل نقش معلم به رهبری آموزشی والگو بودن و درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یاد گیری

7)ترغیب دبیران به ایفای نقش معلم پژوهنده

8)ترغیب دیگران به توسعه وتعمیق نقش الگوی تربیتی خود در شکل گیری شخصیت دانش آموزان

ماموریت :

ماموریت اصلی ما این است که با استفاده از دبیران وپرسنل نیک اندیش، ضمن تقویت مهارت های آموزشی و پژوهشی، رفتارهای اخلاقی داشته وبه فرهنگ اصیل وغنی خود همچنین فرهنگ دیگران احترام بگذاریم.

بنابراین بعنوان مجتمع آموزشی وپرورشی فرهنگ اعتقاد داریم شخصیت وسلامت روانی دانش آموزان از هرچیز دیگری با اهمیت تر است.

ما می دانیم که با رعایت سبک یادگیری ، همه دانش آموزان می توانند از طریق آموزش براساس ظرفیت ها و ویژگی های خود بیاموزند.

ما پیشرفت هر دانش آموز را کنترل می کنیم واجازه نمی دهیم فرزندانمان در جمع نا پدید شوند و اعتقاد داریم فرد فرد دانش آموزان بی نظیرند.

ما می دانیم که هرکدام از ما به یکدیگر وجامعه متصل هستیم بنابراین مسئولیت هایی داریم واین آگاهی را در دانش آموزان خود القا می کنیم.

ما برای کشف جنبه های بهتر دانش آموزان تلاش می کنیم.

ما احترام به تفاوت ها و فرهنگ های مختلف را آموزش می دهیم.

ما برای کارهای اجتماعی به نفع عموم ارزش قائل هستیم.

ما به آموزش ارزش ها اهمیت ویژه می دهیم.

ما با استفاده از دبیران ، آموزگاران وپرسنلی ارزشمند که از اهمیت آشنایی واحترام به فرهنگ ها آشنا هستند دانش آموزان خود را در مسیر آموزش وپرورش راهنمایی می کنیم.

ما اهمیت گرد هم آوردن افرادی که به صداقت وعدالت اعتقاد دارند را می دانیم.

TOP